Štandard JRT

F.C.I. standard No. 345
Krajina pôvodu: Veľká Británia
Krajina vývoja: Austrália
Dátum publikovania platného štandardu: 25. 10. 2000
Využitie: dobrý pracovný teriér, schopný pracovať pod zemou, výborný spoločenský pes
Klasifikácia F.C.I.: skupina 3 – teriéry;
sekcia 2 – nízkonohé teriéry

Krátky prehľad histórie: Teriér Jacka Rusella vznikol v Anglicku okolo roku 1880, zásluhou Reverenda Jacka Rusella. Vyšľachtil psy, ktoré boli schopné behať s foxhoundami a vojsť pod zem, aby vyhnali líšku alebo inú korisť z nory. Vyvinuli sa dva varianty s rovnakým štandardom, rozdiel je hlavne vo výške a proporciách. Vyšší, kvadratickejší typ je dnes známy ako teriér Parsona Rusella, nižší, dlhší typ je teriérom Jacka Rusella.

Celkový vzhľad: Silný, pohyblivý, pracovitý teriér veselej, výbornej povahy. Elegantný pohyb zodpovedajći jeho veselej, uličníckej povahe, rovnomerný, vyvážený, voľný a pružný. Kupírovanie chvosta je prípustné. Srsť jacka sa vyskytuje v troch variantoch: hladká, drsná a hrubá (tzv. broken).