O nás

TOP JRT 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
Svetový víťaz šteniat  2013
2. TOP teriér 2012, 2014
3. TOP teriér 2017
3. a 5. TOP teriér 2015
Národná súťaž „Slovakia dog cup“ víťaz 2015, 2016, 2017
Najlepší teriér 2017
Rakúsky výstavný víťaz – „AUSTELLUNGSIEGER“ 2015, 2016, 2017
 

Plemeno JRT si nás podmanilo svojou úžasne hravou, temperamentnou povahou, spoločenským správaním, vyrovnanosťou a kamarátstvom. To je len zlomok jeho neoceniteľných povahových vlastností. Jeho obrovskou prednosťou je šibalský výraz a exteriér. S Jackmi sme sa stretávali už niekoľko rokov, no sklamanie z ich výzoru aj povahových čŕt na Slovensku nás posunulo k voľbe a náročnej chovateľskej práci – zveľadiť a šľachtiť toto plemeno podľa aktuálnych trendov vo svete.

Prví a zatiaľ ako jediní sme na Slovensko doviezli importy z Austrálie. Silnú a krvne hodnotnú zostavu sme vyberali s rôznym, vždy 100% austrálskym pôvodom čím sme získali jedincov z najkvalitnejších, originálnych austrálskych línií ako je Myrmidon, Lemosa, Pretorium, Inverbrae, JR Wessex, Burbunya… V rodokmeňoch tak nie je potrebné hľadať austrálskych predkov v tretej, či štvrtej generácii. Náš odchov má plný austrálsky rodokmeň – predkov vo väčšine prípadov šampiónov, priamo importovaných z Austrálie do Európy.

Taktiež sme importovali niekoľko jedincov zo známych chovateľských staníc z krajín, ktoré sú v chove JRT chovateľskými veľmocami – Rusko, Taliansko.

Momentálne spolupracujeme s rakúskou chovateľskou stanicou, čo nám poskytuje viacero možností v chove, výstavách a ďalšej spolupráci. Do rodokmeňov sa snažíme dostať aj zvučné mená jedincov  z úspešných európskych chovateľských staníc. Náš odchov pocházdajúci z austrálskych línií teda dopĺňame líniami z chovov ako sú švédski Saltisgarden a Goldsand´s, taliansky All Jacks, nórsky Knotteliten a pod.

Tešíme sa Vášmu záujmu!

anie

Original  and legendary Australian  top quality lines:

Inverbrae, Pretorium, Lemosa, Burbunya, Wessex, Myrmidon, Macullen, Rosetta

and

Famous European lines Saltisgardens, All Jacks, Knotteliten, TouchStar, Björsätters, Kanix

 ik4 ik3ik2ik1